REGULAMIN- covid 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OPRARCIU O WYTYCZNE MEN GIS i MZ

W związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19 obowiązują następujące zasady związane z prowadzeniem zajęć językowych w grupach do III kl. SP.

 1. Na zajęcia przychodzą dzieci zdrowe. Nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie.
 2. Przed wejściem każde dziecko w obecności rodzica ma mierzoną temperaturę. Dzieci nie zostaną przyjęte do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,00°C), lub katar czy kaszel.  Dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Osoby te nie wchodzą do Edukomu.
 3. Dziecko i opiekun poza Edukomem używają maseczki. Maseczka dziecka jest zabierana przez opiekuna i zakładana przez niego dziecku po zakończeniu zajęć. Dziecko na zajęciach językowych nie używa maseczki.
 4. Po wejściu do Edukomu każde dziecko ma myte ręce mydłem zgodnie z zasadami higieny.
 5. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej lub mniejszej zachowując zasadę, że na jednego ucznia przypadają min. 4m2  powierzchni. Na sali w czasie zajęć przebywa jedna grupa i osoba prowadząca. Zajęcia są zorganizowane tak, aby grupy się ze sobą nie spotykały. Między grupami wprowadzone są 30 minutowe przerwy.
 6. Uczniowie w czasie zajęć siedzą przy stolikach lub na karimatach przy zachowaniu bezpiecznej min. 1,5m odległości od siebie.
 7. Dzieci nie przynoszą z sobą żadnych zbędnych przedmiotów, maskotek itp. Przynoszą tylko niezbędne do zajęć podręczniki i przybory, którymi nie mogą się wymieniać.
 8. Po każdych zajęciach sala jest wietrzona, podłoga, stoły, karimaty i in. przedmioty używane w czasie zajęć myte lub dezynfekowane.
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia natychmiast powiadamiani są rodzice, którzy zobowiązani są odebrać dziecko. Oprócz tego zawsze wolne jest pomieszczenie, w którym dziecko będzie odizolowane czekając na rodzica.
 10.  Osoba prowadząca zajęcia oraz inne przebywające w Eukomie zobowiązane są do przestrzegania wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa i dopilnować stosowania wszystkich w/w punktów przez dzieci.
 11.  Na początku zajęć nauczyciel wyjaśni uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Eukomie i dlaczego zostały wprowadzone.
 12.  Nauczyciel prowadzący zajęcia językowe w czasie zajęć używa przyłbicy, sam stosuje zasady bezpieczeństwa i czystości, ma mierzoną temperaturę, podpisuje oświadczenie o stosowaniu wszystkich wyznaczonych procedur.
 13.  Przyprowadzenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
REGULAMIN- covid 19
Przewiń do góry