Zajęcia grupowe

 

 

    Prowadzimy kursy we wszystkich kategoriach wiekowych- od maluszków po dorosłych. Naszymi wiodącymi językami są język angielski i niemiecki. Tworzymy grupy ok. 7- 8 osobowe (max. 9 osób), a dla najmłodszych 5-6 osobowe (max. 7 osób). Grupy dobierane są pod względem wieku i poziomu.

     Standardowe zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne i obejmują rocznie 60 godz. Młodsze dzieci do I klasy szkoły podstawowej mają krótsze zajęcia po 30 min. oraz dodatkowo przerwę. Zajęcia rozpoczynają się na początku października i trwają do końca maja lub połowy czerwca po zrealizowaniu 60 godz. lekcyjnych (przerwy świąteczne i zimowe w zajęciach odpowiadają przerwom szkolnym), przy czym ostatnie zajęcia traktowane są, jako podsumowanie kursu, rozdanie świadectw oraz wyników z egzaminów wewnętrznych. Dla najmłodszych dzieci zakończenie roku odbywa się w formie konkursów i zabawy. Przez cały rok szkolny śledzone są postępy uczniów odnotowywane w formie ocen w dzienniku prowadzonym przez nauczyciela. Na zakończenie I-go semestru przeprowadzany jest obowiązkowy wewnętrzny egzamin pisemny dla uczniów od VI klasy, a na zakończenie II-go semestru obowiązkowy egzamin ustny. Postępy i wyniki młodszych dzieci opisywane są w diagnozie na zakończenie I-go semestru oraz na świadectwie na koniec roku.

    Kursanci korzystają z podręczników, których wybór ustalany jest po skompletowaniu grupy oraz ułożeniu stałego planu zajęć. Koszt podręcznika nie jest wkalkulowany w cenę kursu. Kursant może go zakupić bezpośrednio w placówce ze zniżką 10% lub we własnym zakresie. Plan zajęć staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb kursantów.

    Posiadamy wykwalifikowaną, sprawdzoną, pełną zapału kadrę. Wykorzystujemy różne metody nauki mobilizujące do pracy, łączymy naukę z zabawą, co ma szczególne znaczenie w przypadku młodszych dzieci. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Przygotowujemy uczniów do egzaminów VIII-klasisty, maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wszystkie kursy dostosowujemy do potrzeb i poziomu kursantów. 

    Uczniów mobilizujemy dodatkowo organizując we współpracy z pobliskimi szkołami międzyszkolne konkursy językowe, wspieramy festyny szkolne oferując atrakcyjne nagrody. 

 

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia grupowe?

Zajęcia grupowe są jedną z form uczenia się języka obcego, która ma wiele walorów dydaktycznych i wychowawczych, poza oczywiście opanowaniem samego języka. Praca w grupie ma szczególne znaczenie, gdy chcemy uaktywnić i zmotywować uczniów do pracy - w czasie wzajemnej interakcji uczniowie motywują się nawzajem, stają się bardziej kreatywni, koleżeńscy, zwalczają nieśmiałość, nabywają pewności siebie, stają się bardziej otwarci, pozbywają się kompleksów. Dzieci, które w dużej klasie boją się mówić, w małej grupie łatwiej opanowują tremę, starają się współpracować, a nauczyciel potrafi pomóc w przełamaniu bariery językowej dzięki indywidualnemu  podejściu oraz  możliwości poświęcenia uczniowi większej uwagi.

Praca w grupie ułatwia uczniowi słabszemu dojście do choćby małego sukcesu, co będzie miało w przyszłości przełożenie na aktywność w szkole. Z kolei w przypadku uczniów zdolnych, dla których ważne jest uznanie i pochwały nauczyciela oraz własne sukcesy, praca w grupie daje możliwość wykazania się, przyjęcia pewnych ról oraz współpracy z innymi dziećmi; takie osoby, są we właściwym dla siebie środowisku, nie są zdane wyłącznie na komunikowanie się z nauczycielem.

Praca nauczyciela w małej grupie polega na indywidualnym podejściu do każdego ucznia, nie ginie on w gąszczu innych i nie może się „ukryć”, aby nie brać aktywnego udziału w lekcji.

Zajęcia grupowe szczególne znaczenie mają w przypadku maluchów, polegają one na wspólnym śpiewaniu, powtarzaniu, zabawach. W grupach starszych nauczyciel przejmuje funkcję lidera, kieruje pracą grupy, podaje tematy zadań, urozmaica materiał, wprowadza gry, zabawy, pracę w parach, co możliwe jest tylko w grupie i czego nie dają zajęcia indywidualne.

Lekcje indywidualne uczą także w mniejszym stopniu samodzielnej pracy - uczeń może zawsze liczyć na korepetytora, co często wpływa również  na spadek jego aktywności na zajęciach w szkole. Na takich zajęciach nie ma również tak dużej jak w grupie mobilizacji, zdrowej rywalizacji, aktywnego myślenia, gdyż zawsze można liczyć na szybką pomoc nauczyciela. Zajęcia indywidualne wskazane są w przypadku uczniów z dysfunkcjami lub w przypadku konieczności nadrobienia dużych braków - szczególnie u starszych uczniów, aby nie pogłębiać zaległości bardziej.

Zapiszmy dzieci na zajęcia grupowe, dzięki czemu w przyszłości szybciej znajdą pracę, a język- ani za granicą, ani w kraju nie będzie dla nich „obcy”. 

Kolędowanie 2013Wspólnota Burego Misia
Wspólnota Burego Misia
Zajęcia Artystyczne
Zajęcia Artystyczne
Edukom z lotu ptaka
Edukom z lotu ptaka