RODOKlauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:Elżbieta Balcarczyk
z siedzibą Bytom, ul. Narutowicza 3
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:rekrutacji, udziału w kursach,
realizacji obowiązku prawnego,
wystawiana rachunków, faktur
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:udzielona przez Pana/Panią zgoda
na przetwarzanie danych lub realizacja umowy której jest Pani/Pan stroną
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pana/Pani dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
Okres przechowywania danych:Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu udziału w kursach lub po indywidualnym zgłoszeniu wypisania z bazy
Ma Pani/Pan prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie przez Panią/Pana danych:jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w kursie
Przewiń do góry