Język angielski

    Prowadzimy kursy we wszystkich kategoriach wiekowych- od maluszków po dorosłych. Naszymi wiodącymi językami są język angielski i niemiecki. Tworzymy grupy ok. 7- 8 osobowe (max. 9 osób), a dla najmłodszych 5-6 osobowe (max. 7 osób). Grupy dobierane są pod względem wieku i poziomu.

     Standardowe zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne i obejmują rocznie 58 godz. Młodsze dzieci do II klasy szkoły podstawowej mają krótsze zajęcia po 30 min. oraz dodatkowo przerwę. Zajęcia rozpoczynają się na początku października i trwają do ok. końca maja lub połowy czerwca po zrealizowaniu 58 godz. lekcyjnych (przerwy świąteczne i zimowe w zajęciach odpowiadają przerwom szkolnym), przy czym ostatnie zajęcia traktowane są, jako podsumowanie kursu, rozdanie świadectw oraz wyników z egzaminów wewnętrznych. Dla najmłodszych dzieci zakończenie roku odbywa się w formie konkursów i zabawy. Przez cały rok szkolny śledzone są postępy uczniów odnotowywane w formie ocen w dzienniku prowadzonym przez nauczyciela. Na zakończenie I-go semestru przeprowadzany jest obowiązkowy wewnętrzny egzamin pisemny dla uczniów od VII klasy, a na zakończenie II-go semestru obowiązkowy egzamin ustny. Postępy i wyniki młodszych dzieci opisywane są w diagnozie na zakończenie I-go semestru oraz na świadectwie na koniec roku.

    Kursanci korzystają z podręczników, których wybór ustalany jest po skompletowaniu grupy oraz ułożeniu stałego planu zajęć. Koszt podręcznika nie jest wkalkulowany w cenę kursu. Kursant może go zakupić bezpośrednio w placówce ze zniżką ok. 10% lub we własnym zakresie. Plan zajęć staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb kursantów.

    Posiadamy wykwalifikowaną, sprawdzoną, pełną zapału kadrę. Wykorzystujemy różne metody nauki mobilizujące do pracy, łączymy naukę z zabawą, co ma szczególne znaczenie w przypadku młodszych dzieci. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Przygotowujemy uczniów do egzaminów VIII-klasisty, maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nasi kursanci osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach. Wszystkie kursy dostosowujemy do potrzeb i poziomu kursantów. 

    Uczniów mobilizujemy dodatkowo organizując we współpracy z pobliskimi szkołami międzyszkolne konkursy językowe, wspieramy festyny szkolne oferując atrakcyjne nagrody. 

Przewiń do góry