Witamy na naszej stronie

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami

Kursy

Zapraszamy na kursy z języków
 • angielskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • włoskiego

Prowadzimy zajęcia:

 • grupowe (do 9 osób)
 • indywidualne
 • dla firm

Aktualności

KONKURS

Dodano: 2017-11-08

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie języka angielskiego, który organizuje SP 23 we współpracy z Edukomem. W tym roku będzie to dyktando dla klas 6 i 7. 

REGULAMIN

I MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I          WSTĘP

 1. Dyktando z języka angielskiego jest konkursem międzyszkolnym.
 2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu, mgr Monika Kocot.
 3. Teksty konkursowe przygotowywane są przez nauczyciela języka angielskiego.
 4. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej.
 5. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie drogą mailową na adres: m.kocot.sp23@gmail.comnajpóźniej do 06.11.2017r.

 II         CELE

·         Podnoszenie poziomu umiejętności językowych, w szczególności umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

·         Podnoszenie umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego oraz utrwalenie znajomości alfabetu angielskiego.

·         Promowanie dbałości o poprawność języka angielskiego.

·         Zapoznanie uczniów z zasadami ortograficznymi i sprawdzenie znajomości tych zasad

·         Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.

·         Promowanie języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych. 

III       ZAKRES PROGRAMOWY

Zakres wiedzy i umiejętności oparty jest na Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej.  Zadania konkursowe obejmują:

·         Zakres leksykalny zawarty w programie nauczania i realizowany na lekcjach języka angielskiego.

·         Znajomość zasad pisowni wyrazów (podwajanie spółgłosek, pisownia przedrostków i przyrostków gramatycznych w różnych częściach mowy, pisownia końcówek gramatycznych, pisownia wyrazów homofonicznych, zasady dotyczące stosowania małych i dużych liter, itp.).

 IV       ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Dyktando z Języka Angielskiego składa się z dwóch etapów:

Etap szkolny 17.11.2017r. godz. 9.00- 10.00 ( w tym 45 min na test i 15 min na sprawy organizacyjne)

Szkoła przystępująca do udziału w Dyktandzie przeprowadza wewnętrzne eliminacje w dniu 17.11.2017r. w godz. 9-10. Szkoła otrzymuje drogą mailową test konkursowy, dokładną instrukcję przeprowadzenia konkursu,  oraz odpowiedzi do zadań konkursowych wraz z instrukcją oceniania i przyznawania punktów najpóźniej do 10.11.2017r.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego Dyktanda powiela test w odpowiedniej ilości i przechowuje skserowane testy do momentu rozpoczęcia konkursu w bezpiecznym miejscu.

Uczniowie biorący udział w konkursie muszą poprawnie zapisać przedyktowany przez nauczyciela języka angielskiego tekst, uzupełniać w nim luki lub zaznaczać prawidłową odpowiedź po przeliterowaniu słowa przez lektora. W trakcie dyktanda sprawdzona zostanie pisownia słów pod względem ortograficznym oraz umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów ze słuchu. Tekst dyktanda zostanie odczytany przez lektora dwukrotnie (raz w wolniejszym tempie, drugi raz w normalnym tempie).

Nauczyciel lub nauczyciele, którzy będą przeprowadzali test powinni wcześniej zapoznać się z treścią zadań i instrukcją przeprowadzenia konkursu w celu zachowania podanych procedur.

Po zakończonym konkursie, nauczyciele zbierają testy i sprawdzają je według podanej instrukcji. Następnie przesyłają drogą mailową wiadomość do Organizatora zawierającą imiona i nazwiska uczniów oraz ilość zdobytych punktów – najpóźniej do 03.12.207r. Ilość uczniów przechodzących do II etapu konkursu z danej szkoły zależy od ilość zgłoszonych szkół.

Po zebraniu informacji ze wszystkich szkół uczestniczących w Dyktandzie, Organizator zawiadamia szkoły drogą mailową o wynikach konkursu i zakwalifikowaniu się poszczególnych uczniów do II etapu (najpóźniej do 06.12.2017).

 Etap finałowy     12.12.2017r.    godz. 9.00 – 10.00     w   SP 23  w Bytomiu

Finał Dyktanda z Języka Angielskiego odbywa się Szkole Podstawowej nr 23 w Bytomiu przy ulicy Wojciechowskiego 6. W finale Dyktanda bierze udział maksymalnie 15 uczniów, którzy uzyskają największą ilość punktów. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego zgłaszają się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej porze w SP 23, gdzie biorą udział w finałowym  etapie Dyktanda. Forma testu finałowego jest taka sama jak w etapie szkolnym. Etap finałowy przeprowadzają nauczyciele języka angielskiego SP 23. Laureatami Dyktanda zostaje trzech uczniów wyłonionych w etapie finałowym. Otrzymują oni dyplom oraz nagrodę rzeczową. W przypadku osiągnięcia przez uczestników Konkursu jednakowej ilości punktów, o kolejności zdecyduje „dogrywka” w postaci napisania dodatkowego tekstu. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymują dyplom i słodki upominek. Przyznanie nagród odbywa się w dniu finału, po przerwie w trakcie której Komisja Egzaminacyjna sprawdza prace finalistów. W skład Komisji wchodzą: nauczyciel-organizator konkursu oraz 2-3 nauczycieli anglistów wyłonionych z przybyłych opiekunów uczniów. Z przeprowadzenia konkursu sporządza się protokół. Prace finalistów z I i II etapu zostają dołączone do protokołu.

V         INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Nauczyciele języka angielskiego w szkołach, które zgłoszą chęć udziału
  w I Międzyszkolnym Dyktandzie z Języka Angielskiego proszeni są o przekazanie informacji znajdujących się w Regulaminie uczniom biorącym udział w konkursie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień regulaminu.
 3. Teksty wykorzystane w Dyktandzie są wybierane i opracowywane przez Organizatora i są objęte tajemnicą do momentu rozpoczęcia konkursu.
 4. Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator.
 5. Z przyczyn niezależnych od Organizatora zastrzega się możliwość zmiany daty i godziny przebiegu dyktanda.
 6. O powyższych zmianach uczestnicy dyktanda zostaną poinformowani drogą mailową.

KURS ARTYSTYCZNY

Dodano: 2017-10-12

Zapraszamy młodsze dzieci na zajęcia artystyczne w poniedziałki w godz. 17.05-18.05 oraz w czwartki w godz. 15.45-16.45. Zapraszamy:)

JĘZYK ANGIELSKI W SP 38

Dodano: 2017-10-04

W SP 38 zostały utworzone 3 grupy: 

1) klas 1 i 2  - środy (5-ta lekcja) komplet uczniów

2) klas 3 i 4 - poniedzialki i piątki (1-a lekcja) komplet uczniów

3) klas 6 i 7 - czwartki (8,9-ta lekcja) można dołączyć do grupy

ZAPISY NA KURSY 2017/18

Dodano: 2017-08-21

Ułożone zostały grupy języka angielskiego dzieci i młodzieży, gitarowe oraz  języka niemieckiego. Można zapisywać się jeszcze na zajęcia artystyczne, matematyki, językowe dla dorosłych. Można dołączyć również do nowo utworzonej grupy VIIa dla uczniów klas 4-tych w soboty od godz. 10.00. Przyjmujemy zapisy w siedzibie EDUKOM-u oraz telefonicznie pod nr 32 3870430  w godzinach otwarcia placówki oraz pod nr tel. kom. 691396488 lub mailowo biuro@edukom.pl. Zapraszamy serdecznie. 

Happy Bytom

Dodano: 2014-05-01

Zapraszamy do obejrzenia filmu Happy Bytom, w którym 4 razy pojawiają się dzieci z Edukomu. Odszukajcie siebie lub swoich znajomych. Wejdźcie na poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=NQophhpOhao

Nasi najmłodsi i EduśWspólnota Burego Misia
Wspólnota Burego Misia
LETNIE PROMOCJE
LETNIE PROMOCJE
jumanji.art.pl
jumanji.art.pl
Zajęcia Artystyczne
Zajęcia Artystyczne