ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z panującą i stale rozszerzającą się epidemią koronawirusa Covid-19 stosując się do procedur ustalonych na podstawie zarządzeń MEN, MZ i GIS na zajęcia zdalne przechodzą od 12 pździernika grupa licealna, od 19 pździernika klasy 4-8, a od 26 października pozostałe grupy SP. Wprowadzone zmiany obowiązują zgodnie z ustaleniami rządu do końca roku. Zajęcia dla grup przedszkolnych (gr. 1 – czwartek i gr. 2- wtorek) odbywają się stacjonarnie. Wszyscy kursanci informowani są o zmianach mailowo lub telefonicznie- dzień przed zajęciami.

Wprowadzamy ograniczone godziny pracy Edukomu:

wtorek: 14.30-18.00

czwartek: 14.30-18.30

Zajęcia gitarowe oraz niektóre indywidualne pozostają bez zmian, a zajęcia odbywają się przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpiczeństwa.

ZAJĘCIA ZDALNE
Przewiń do góry