ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z panującą i stale rozszerzającą się epidemią koronawirusa Covid-19 stosując się do procedur ustalonych na podstawie zarządzeń MEN, MZ i GIS na zajęcia zdalne przechodzą od 12 pździernika grupa licealna, od 19 pździernika klasy 4-8, a od 26 października wszystkie pozostałe grupy. Zgodnie z ustaleniami zajęcia dla maluszków oraz kurs artystyczny zostają przerwane. Wprowadzone zmiany obowiązują do 8 listopada. Grupy i osoby pracujące od początku on-line pozostają przy tej formie nauki. Wszyscy kursanci informowani są o zmianach mailowo lub telefonicznie.

Wprowadzamy ograniczone godziny pracy Edukomu:

wtorek i piątek 15.30-18.00.

Zajęcia gitarowe oraz niektóre indywidualne pozostają bez zmian, a zajęcia odbywają się przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpiczeństwa.

ZAJĘCIA ZDALNE
Przewiń do góry