ZAJĘCIA ZDALNE

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 stosując się do procedur ustalonych na podstawie zarządzeń MEN, MZ i GIS w razie konieczności przechodzimy na zajęcia zdalne korzystając z programu ZOOM.

Jak co roku w pierwszym tygodniu października zaczynamy nowy rok szkolny. W związku z tym, iż jesteśmy Niepubliczną Placówką Oświatową musimy dostosować się do zarządzeń MEN, MZ i GIS. Zajęcia będą odbywały się w systemie stacjonarnym, jednak w razie konieczności mogą być wprowadzone zmiany czyli częściowe lub całkowite przejście na pracę zdalną. Mamy już sprawdzony program ZOOM, a nasi nauczyciele potrafią prowadzić zajęcia za jego pomocą. Wszyscy nowi kursanci zostaną przeszkoleni jak z niego korzystać. Rok szkolny 2022/23 jak poprzedni będzie obejmował 56 godz. lekcyjnych zamiast 60 – dwa tygodnie mniej dla bezpieczeństwa zakładając np. skrócenie czasu trwania lekcji online dla młodszych dzieci i następnie wydłużenie ich w czasie jak było w niektórych grupach w poprzednim roku szk. Zajęcia zdalne sprawdziły się idealnie w najstarszych grupach młodzieży i u dorosłych. Jeśli grupy wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach online przez cały rok szkolny lub jego większość będzie taka możliwość. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się jak najwięcej czasu, a życzmy sobie, żeby cały rok szkolny, móc uczyć się stacjonarnie w Edukomie.

ZAJĘCIA ZDALNE
Przewiń do góry